Case: ROPOX salg af virksomhed


CNSLT holder forbindelsen, også efter et salg!


Salget af Ropox A/S til det svenske børsnoterede selskab Add-life

Ropox er en virksomhed, der er blandt verdens førende specialister inden for produktion af hjælpemidler og møbler til personer med nedsat funktionsevne og deres hjælpere.


”Super professionelt arbejde.
Absolut de bedste anbefalinger herfra”.

Udtaler Tommy Jensen, Adm. Direktør, Ropox

Preben Majdahl Nielsen (CNSLT) bistod ejerne Tommy Jensen og Poul-Erik Pedersen ved salget af Ropox A/S til det svenske børsnoterede selskab Add-life.

Det forberedende arbejde inden opstart af salgsprocessen var omfattende, bl.a. sparring om selskabets strategiske målsætning og de eksekverende vækstinitiativer.

Den strategiske målsætning udfordrede positivt selskabets ledergruppe.

Forberedelsen og ejerens rolle efter salget

Det forberedende arbejde inden opstart af salgsprocessen var omfattende, bl.a. sparring om selskabets strategiske målsætning og de eksekverende vækstinitiativer. Den strategiske målsætning udfordrede positivt selskabets ledergruppe.
 
Ledergruppen udarbejdede konkrete oplæg til vækstinitiativer, der kunne realisere vækstmålet. Denne involvering af ledergruppen sikrede en gennemarbejdet handleplan for de valgte initiativer, og forankrede samtidigt indsatsen hos ledergruppen. Vækstplanen var sat i god drift inden selskabet påbegyndte salgsprocessen.
 
Et andet væsentligt element, der også indgik i det forberedende arbejde inden salget, var drøftelse af ejernes kommende roller efter et salg, dvs. rollen som ansat medarbejder i en tidligere ejet virksomhed.
 
Som forberedelse til den strukturerede salgsproces deltog Preben Majdahl Nielsen, CNSLT og selskabets bestyrelsesformand i diverse forhandlinger, dvs. afklaring af rådgiverteam, forhandling af sådanne kontrakter og vurdering af selskabets værdiansættelse.


“Den strukturerede salgsproces havde mange konkrete spor; blandt andet vurdering af relevante køberkandidater, der matchede ejernes ønsker og optimerede købers/sælgers synergier, samt analyse/trykprøvning af kvaliteten; af selskabets forretningsmodel, regnskaber/budgetter, cash-flow, kunder, produkter, kontakter, organisation og strategisk plan mv.”

Preben Mejdahl, Partner i CNSLT

Omhyggelighed i samarbejdet

Et meget tidskrævende arbejde for direktionen og ledergruppen, men med det klare sigte at selskabet med omhyggelighed og i samarbejde med rådgiverteamet fik udarbejdet et præsentationsmateriale til køberfeltet, som på ordentlig vis beskrev selskabets historiske performance, realistiske potentiale og robusthed.


“Den gode forberedelse og den strukturerede salgsproces giver sælger en attraktiv pris og giver tryghed for både sælger og køber.”

Preben Majdahl Nielsen, CNSLT
 

Med sans for det personlige

God forberedelse og et gennemarbejdet præsentationsmateriale, der også var underbygget af ledergruppens arbejde med de strategiske indsatser, fungerede som grundlaget ved ejernes personlige præsentation af virksomheden overfor købere, og elementerne herfra blev direkte og indirekte integreret i den senere købsaftale.

Hele processen med bud, pris- og kontraktforhandlinger samt den efterfølgende due-diligence af selskabets økonomiske, legale og kommercielle forhold er tilsvarende tidskrævende og til tider frustrerende for en hvilken som helst ejer. Men et erfarent rådgiverteam fjerner evt. bump på vejen og styrer processen tilbage på rette spor – underskrift og virksomheden solgt.


“Valg af den rigtige køber har givet ROPOX unikke muligheder bl.a. grundet koncernens søsterselskaber og adgang til professionel sparring indenfor koncernen” 

 Som ejere fandt Tommy Jensen og Poul-Erik Pedersen det særligt værdifuldt, at selskabet efter salget kunne bevare den selvstændighed, som selskabet havde haft under deres ejerskab.
 
Et godt og ikke mindst succesfuldt ejerskifte!

Kontakt os 

Få en uforpligtende dialog og sparring med en af vores rådgivere inden for udvikling af ledere og organisationer

Respekt og faglighed 

Vi er vores kunders fortrolige rådgiver. Derfor er respekten, for det vores kunder skaber, gennemsyret i alt hvad vi gør. 

Der er ikke noget mere personligt end bundlinje


CNSLT er et konsulenthus, der hjælper ejerledere, ledere og virksomheder med at udleve deres potentiale og deres ambitioner. Vi stræber efter at skabe sammenhæng mellem tal, fakta og mennesker.

© 2022 – CNSLT


Axeltorv 5, 3. sal, 4700 Næstved
CVR: 32079873 - KONTAKT OS