CNSLT skaber værdi med Play Your Talent

Bruger du dine talenter rigtigt?


Play Your Talent er et unikt værktøj, der kan afdække den skjulte kultur og talentpotentialet i jeres virksomhed

CNSLT ser Play Your Talent som en øjenåbner
Når vi arbejder med udvikling af organisationer, bruger vi Play Your Talent som et del af processen. Det er meget håndgribeligt værktøj, der er med til at give, lederne og medarbejderene, et nemt indblik i deres kompetencer og styrker. Det er også en øjenåbner, der er med til at give forståelse for, hvorfor vi kommunikerer som vi gør.

Vi ser det også som et stærkt værktøj til den efterfølgende opfølgning, og som et grundlag for bedre trivsel og arbejdsglæde i organisationen.


”Det var vigtigt for mig at få sat ledelse på dagsordenen som noget, der skal trænes og udvikles. At få nogle redskaber, vi kunne bruge i vores travle arbejdsdag. Det må jeg sige, vi har fået i forløbet med CNSLT – plus en øjenåbner for, hvor vigtigt det er at kende hinandens forskelligheder”

Jens Andersen, Adm. Direktør Næstved Fjernevarme
i forbindelse med lederudviklingsforløb 

Hvilken værdi kan Play Your Talent skabe?

Her er listet en række af de gevinster, effekter og positive eftervirkninger, der opstår ved implementeringen af Play Your Talent, og som alle bidrager til værdiskabelsen i virksomheden.

 • Afdække talenter
 • Måle talentudnyttelse
 • Øge talentudnyttelse
 • Fastholde medarbejdere
 • Analysere hele virksomhedens talentudnyttelse
 • Analysere den enkelte medarbejders talentudnyttelse
 • Analysere opgaveløsning og foreslå mere effektivitet
 • Analysere og foreslå optimale projektteams ud fra talenter og andre forslag

Hvordan skal talentbegrebet forstås i denne metode?

Talentbegrebet er en kobling af erfaringer, præferencer og styrker. Det man har talent for, er noget man har udviklet gennem opvæksten – det er noget man har øvet og styrket mere eller mindre ubevidst i mange timer og i mange år.


”Det drejer sig om både om dine personlige talenter og organisationens talenter. Vores “talenter”er med til at forme den måde vi tilgår vores opgaver på, og hvad der os påvirker positivt og negativt”

Teorien bag Play Yout Talent

Metoden i Play Your Talent er af den overbevisning, at alle mennesker har talenter. Noget de er særligt gode til.

Både hjerneforskning, psykologiske teorier og personlighedstest peger på, at mennesker har udviklet særlige præferencer, styrker og talenter på forskellige områder gennem opvæksten, og at det betyder noget for både motivation, effektivitet og drive-faktor hos mennesker, at de sætter deres styrker og talenter i spil. 

 Sådan virker Play Your Talent

 • Appen visualiserer hvor medarbejdere hhv. motiveres og taber energi samt hvilke opgaver, der passer bedst til hvem.
 • Appen og systemet bagved viser hvordan teams og individer skal ledes til bedre performances, således at produktiviteten øges med 30%.
 • Appen sørger for dokumenteret eksekvering via gaming og får forandringsprocesser til at lykkes i programmet Play Your Goals.​

Mere viden om Play Your Talent:

Kontakt os 

Få en uforpligtende dialog og sparring med en af vores rådgivere inden for udvikling af ledere og organisationer

Respekt og faglighed 

Vi er vores kunders fortrolige rådgiver. Derfor er respekten, for det vores kunder skaber, gennemsyret i alt hvad vi gør. 

Der er ikke noget mere personligt end bundlinje


CNSLT er et konsulenthus, der hjælper ejerledere, ledere og virksomheder med at udleve deres potentiale og deres ambitioner. Vi stræber efter at skabe sammenhæng mellem tal, fakta og mennesker.

© 2022 – CNSLT


Axeltorv 5, 3. sal, 4700 Næstved
CVR: 32079873 - KONTAKT OS