Case: Næstved Fjernvarme


Ledelse på dagsordenen som en selvstændig disciplin


Lederudviklingsforløb for Næstved Fjernvarme

CNSLT har gennemført et lederudviklingsforløb for Næstved Fjernvarme, hvor ledere og mellemledere sammen har defineret deres lederrolle, og har fået defineret et fælles ledelsesgrundlag.

Lederudviklingsforløbet sikrede desuden, at den enkelte leder lærte sig selv bedre at kende i lederrollen og for at opnå større indsigt i sine personlige styrker og svagheder.

Forløbet bestod af et struktureret og skræddersyet gruppeforløb, suppleret med 1:1 sessioner med fokus på personlige kompetencer.


”Det var vigtigt for mig at få sat ledelse på dagsordenen som noget, der skal trænes og udvikles. At få nogle redskaber, vi kunne bruge i vores travle arbejdsdag. Det må jeg sige, vi har fået i forløbet med CNSLT – plus en øjenåbner for, hvor vigtigt det er at kende hinandens forskelligheder”

Jens Andersen, Adm. Direktør Næstved Fjernvarme

Formålet med lederudviklingsforløbet var:

  •  At få italesat at ledelse er en vigtig og selvstændig disciplin, der skal plejes og udvikles løbende.
  • At lederne fik udvidet deres generelle værktøjskasse til at klare lederrollen og de mange ledelsesdilemmaer som f.eks. den ”svære samtale”, den optimale MU-samtale, konstruktiv og effektiv konflikthåndtering m.v.
  • At lederne fik kortlagt deres individuelle styrker og svagheder i lederrollen.
  • At lederne fik mulighed for at arbejde med og forbedre deres mangler i forhold til lederrollen.
  • At skabe et fælles ”ledelsesværdigrundlag”.

Ledelse er grundlæggende kommunikation
Brug dine talenter til at lære dig selv at kende og kommunikere bedre!

”Hos CNSLT går vi metodisk til værks for at kortlægge dine ”talenter”, som vi kalder det. Vi benytter blandt andet det nye, banebrydende software Play Your Talent, der er et effektivt og levende redskab. Play Your Talent hjælper den enkelte leder til at forstå sig selv og kommunikere bedre med andre i teamet,” siger Richard Løwe, ansvarlig for lederudvikling hos CNSLT.


”Processen har sat en positiv spiral i gang, og vi er blevet bedre til at være motiverende ledere. Man skal ikke underkende styrken ved, at der kommer nogen ude fra og skubber til organisationen og medarbejderne. Forløbet med CNSLT har givet os ”ny olie til maskineriet”. Vi vil også benytte os af denne form som en del af en løbende proces fremover”.

Jens Andersen, Adm. Direktør Næstved Fjernvarme

1:1 sessioner giver indsigt, der gør samarbejdet bedre

”En vigtig del af et ledelsesforløb er at synliggøre de forhindringer, vi giver os selv. Det er vores mønstre og vaner, der forhindrer os i at blive bedre ledere.
Vi vil gerne sikre, at lederne bliver bedre til at lede sig selv. Det vil sige, vi giver dem konkrete redskaber, der giver indsigt og bevidsthed om, hvordan de fungerer i en gruppe – og hvorfor andre i gruppen reagerer, som de gør,” uddyber Richard Løwe.


”Jeg er rigtig tilfreds med forløbet, og det var i det hele taget en rigtig god proces. Vi forstår hinanden bedre – og kommunikerer bedre.”

Jens Andersen, Adm. Direktør Næstved Fjernvarme

Mere viden om lederudvikling:

Kontakt os 

Få en uforpligtende dialog og sparring med en af vores rådgivere inden for udvikling af ledere og organisationer

Respekt og faglighed 

Vi er vores kunders fortrolige rådgiver. Derfor er respekten, for det vores kunder skaber, gennemsyret i alt hvad vi gør. 

Der er ikke noget mere personligt end bundlinje


CNSLT er et konsulenthus, der hjælper ejerledere, ledere og virksomheder med at udleve deres potentiale og deres ambitioner. Vi stræber efter at skabe sammenhæng mellem tal, fakta og mennesker.

© 2021 – CNSLT


Axeltorv 5, 3. sal, 4700 Næstved
CVR: 32079873 - KONTAKT OS