Case: MØLLERLØKKEGAARD A/S


Vækst er ikke altid lykken 


Strategi, lederudvikling og advisory board for Anlægsgartner MøllerLøkkegaard

Trods massiv succes savnede de to indehavere af anlægsgartnervirksomheden MøllerLøkkegaard en bedre balance i arbejdslivet. Et forløb hos CNSLT førte til en (overraskende) ny retning for virksomheden og stærke ledelseskompetencer til at forfølge den.gruppeforløb, suppleret med 1:1 sessioner med fokus på personlige kompetencer.

har gennemgået en imponerende vækstrejse. Den blev startet op af to mand i 2014, og i dag har 55 medarbejdere deres daglige gang i virksomheden, der holder til i hjertet af Ringsted. Den udvikling stiller i sagens natur store krav til den daglige ledelse og til den langsigtede strategi. Søren Løkkegaard, der er den ene af to indehavere i MøllerLøkkegaard, savnede redskaber og sparring til sin lederrolle, og han kontaktede derfor Richard Løwe i CNSLT, der har solid erfaring med at tilrettelægge lederudviklingsforløb med afsæt i lederens specifikke udfordringer. Ifølge Richard Løwe viste det sig imidlertid hurtigt, at opgaven startede et andet sted.
 
”For at føle sig godt til rette i lederrollen er det afgørende at kende kursen. Indtil videre havde Søren og hans medindehaver blot fulgt med udviklingen i virksomheden og fokuseret på driften, ofte fra dag til dag. Han havde i den grad behov for at træde et skridt tilbage og formulere en gennemtænkt og operationel strategi for de langsigtede mål, som han kunne styre efter.”


”Vi troede, at det var vækst, der var det vigtige for os, fordi det er målet for de fleste virksomheder. Men i vores seancer med Richard og Lars fandt vi ud af, at det ikke gjorde os gladere. Derfor måtte vi omdefinere vores mål, så vi kunne se os selv i dem og få balancen i vores arbejdsliv tilbage på sporet”

Søren Løkkegaard, Indehaver, MøllerLøkkegaard A/S

Ny strategi med fokus på bundlinje
Lars Glasow Carlsen, der er CNSLT’s specialist i strategi og forretningsplaner, blev koblet på forløbet. Øverst på Sørens ønskeseddel var at accelerere væksten yderligere, så med det afsæt formulerede CNSLT en ambitiøs strategi for, hvordan omsætningen kunne øges. Strategien blev understøttet af en række delmål og løbende sparring mellem Søren Løkkegaard og CNSLT. Men efter kort tid stod det klart, at strategien ikke var den rette for MøllerLøkkegaard.

YDELSER I PROCESSEN OG SAMARBEJDET

 • Strategi
  Klar formulering af vision og konkret plan for, hvordan MøllerLøkkegaard når den.
 • Lederudvikling
  Meningsfuld forretningsplan og styrkelse af personlige ledelseskompetencer.
 • Play Your Talent
  Innovativt og effektivt softwaresystem til at arbejde med talentudvikling i virksomheden.
 • Advisory board
  Løbende sparring til ledelsen på strategi og opfølgning på de udfordringer og muligheder der opstår.

Klar ledelse til glæde for medarbejderne
Ifølge Lars Glasow Carlsen sker det ikke sjældent, at man justerer på målene undervejs i et forløb. Det handler om at finde ind til de dybtfølte værdier for ledelsen, og de kan nemt putte sig bag forestillinger om, hvad andre forventer af én. Vækst for enhver pris er ikke altid svaret, og i MøllerLøkkegaards tilfælde var det som om, at alle brikker faldt på plads med de nye mål. Følingen med forretningen er tilbage, og der er kommet en langt bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv for de to indehavere.


”I dag har vi en langsigtet, holdbar strategi, hvor fokus er flyttet fra vækst til bundlinje. Vi tjener mere på de enkelte opgaver og har fået arbejdsglæden tilbage. Samtidig har vores forløb med CNSLT givet os en række konkrete ledelsesværktøjer, som ikke mindst kommer vores medarbejdere til gode. Nu kan de mærke, at vi ved, hvad vi vil med forretningen og kender vejen dertil.”

Søren Løkkegaard, Indehaver, MøllerLøkkegaard A/S

Snuden i sporet med løbende sparring
For at fastholde det strategiske fokus og sikre løbende sparring har MøllerLøkkegaard etableret et Advisory Board med Richard Løwe og Lars Glasow Carlsen fra CNSLT, hvor de i fastlagte rammer analyserer og drøfter såvel de realiserede driftsresultater som de strategiske målsætninger. Og det er ifølge Richard Løwe særdeles vigtigt, fordi det netop kan være vanskeligt at holde den røde tråd og de gode intentioner, når først hverdagen sætter ind. Ved at mødes med jævne mellemrum kan nye, aktuelle udfordringer matches op mod strategien og kursen justeres, hvis der er behov for det.


”Vi samler løbende vores erfaringer sammen og bringe dem derefter konstruktiv i spil i fællesskab med CNSLT. Det tidlidsrum, vi har skabt omkring vores Advisory Board med CNSLT, har uden tvivl sikret os en langt mere fokuseret ledelse til glæde for alle – og en mere tilfredsstillende hverdag for os, der tegner ledelsen”

Søren Løkkegaard, Indehaver, MøllerLøkkegaard A/S

Mere viden om lederudvikling:

Kontakt os 

Få en uforpligtende dialog og sparring med en af vores rådgivere inden for udvikling af ledere og organisationer

Respekt og faglighed 

Vi er vores kunders fortrolige rådgiver. Derfor er respekten, for det vores kunder skaber, gennemsyret i alt hvad vi gør. 

Der er ikke noget mere personligt end bundlinje


CNSLT er et konsulenthus, der hjælper ejerledere, ledere og virksomheder med at udleve deres potentiale og deres ambitioner. Vi stræber efter at skabe sammenhæng mellem tal, fakta og mennesker.

© 2022 – CNSLT


Axeltorv 5, 3. sal, 4700 Næstved
CVR: 32079873 - KONTAKT OS